Items beginnend met R

Rademaker’s

Koninklijke Cacao- en chocoladefabrieken  ‘s-Gravenhage

 • "Rademaker's Album, Kluchtige plaatjes met vroolijke tekst op rijm", (191?). Teksten Oom Jos, plaatjes P. van Geldorp. Klassiek oblong inplakalbum zonder tekst met 8 series chromolitho's met bijbehorende tekstkaartjes.

Raedthuys 't

uitgeverij, Amsterdam

 • "Voetbal !", (1949). Tekst Klaas Peereboom, plaatjes Bob Uschi. Groot oblong boek met slappe kaft en bindkoordje.

Rama

margarine

Ravenswaaij

Koffie en thee, Gorinchem

 • zie bij vdr Spek Koffie, thee, tabak blad SPED01

Reclamealbums 1

Lijst van alle bedrijven die reclamealbums uitgegeven hebben met de betreffende albums.

Reclamealbums 2

Beschrijving van alle reclamealbums met bij elk album de lijst van bedrijven die het uitgebracht hebben.

Relica

Uitgeversmaatschappij

Riem-Vis J.F.

vogelvoeder, 's Gravenhage

 • Dunne klassieke albums, plaatjes met bijschriften:
  "Onze vogels, eerste serie", 1926. Tekst NN, ill. Eelco Leegstra.
  "Onze vogels, tweede serie", 1929. Tekst NN, ill. Thon de Does.
  "Onze vogels en kippen, derde serie", 1933. Twee series plaatjes; vogelplaatjes door M, kippenplaatjes ongesigneerd.

Rijn van & Co.

mosterdfabriek, Utrecht

 • "Van Rijn's Mosterd Plaatjes Album", (190?). Vierkant vollinnen insteekalbum, voor 48 (Duitse) automatenplaatjes, o.a. De post in ... (genummerd)

Ringers

chocolade, Alkmaar

 • Klassieke albums:
  "Flitsende vinnen; een album van de Nederlandsche zoetwatervisschen", (oktober 1938). Tekst A.J.L. Looyen (m.m.v. J.J. Fransen), ill. Andries Beeftink.
  "Bottende takken; Nederlands Bosch en wat daarin leeft", (december 1940). Idem.
  "Ruimtevaart", (1965). Door P.R.O. Peller; ill. R. en R. Das. Identieke Belgische uitgave van Gebrs. Veen, Berchem bij Antwerpen.

Ritsema & Co.

Koffie- en Theehandel, Haarlem

 • "Geschiedenis van tien kleine Chineesjes", (191?). Vierkant albumpje met stijve kaft en ingenaaide blanco bladen, met paginavullende getekende zwart-wit silhouetplaatjes met 2 tekstregels eronder.

Riz la +

sigarettenpapier

 • Moderne albums (geniet of genaaid met slappe kaft):
  "Revue der kampioenen", (1954?). Door Leo Pagano (fotoplaatjes)
  "Rizla voetbalt in woord en beeld", (1955?). Door Leo Pagano en Karel Kaufman, karikaturenplaatjes J. vdr Meer.
  "Voetbalprominenten", (1956). Door Leo Pagano (fotoplaatjes)
  "Voetbalprominenten II", (1958). Idem
  "Zó moet je vissen", (1957). Tekst Willem Veenendaal, ill. Reint de Jonge.Gekleurde omslag; herdruk met zwart-wit omslag.
  "Zo leer je vogels kennen, deel I", 1960. Tekst Ko Zweeres, ill. GH ?
  "Zo leer je vogels kennen, deel II", 1961. Tekst Rinke Tolman, ill. JE ?
  "Zo leer je vogels kennen, deel III", 1962. Tekst Rinke Tolman, ill. Rein Stuurman
  "Zo leer je vogels kennen, deel IV", 1963. Tekst Rinke Tolman, ill. Rein Stuurman
  "Zoetwatervissen, deel I", 1964. Tekst en foto's A. van den Nieuwenhuizen.
  "Zoetwatervissen, deel II", 1965. Idem
  "Zoetwatervissen, deel III", 1966. Idem

Rode Kruis

 • "SPARK ("SPortief Actie Rode Kruis") Sportparade", (1950). Tekst Klaas Peereboom, ill. Bob Uschi. Slap oblong album met spiraal. De plaatjes werden in diverse winkels uitgegeven.