Burmania

Meelfabriek en Grutterij, Leeuwarden

Zie Chromoalbums