Skip to main content

Bijbelalbums

Bijbel-, zendings- en zondagsschooluitgaven met verzamelplaatjes.

Chromoalbums

Tekstloze albums voor series plaatjes van reclamehandels die door meerdere bedrijven zijn uitgegeven.

Commerciële albums

(sticker)albums waarvoor de plaatjes gekocht moeten worden.

Kalenderalbums

Albums met plaatjes van scheurkalenders en kalenderboeken met plakplaatjes

Knipselalbums

Albums voor plaatjes die uit (bijlagen bij) tijdschriften geknipt werden.

Reclamealbums op bedrijf

Lijst van alle bekende bedrijven die reclamealbums uitgegeven hebben, met de albums.

Reclamealbums op titel

Beschrijving van alle soorten reclamealbums met de bedrijven die ze uitgegeven hebben.

Sluitzegelalbums

Albums met een bedrijfsopdruk voor zgn. sluitzegels.

Zijdjesalbums

Albums voor geweven plaatjes, doorgaans aangeduid met "zijdjes".

Zwartjesalbums

Albums met firmanaam voor zgn. zwartjes (zwart-wit fotoplaatjes)