Skip to main content

MESOZ

Medische Schoolhulp op de Zendingsterreinen

"Waar de velden wit zijn ... Schetsen van Oost-Soemba", 1951. Diverse auteurs. Klassiek album, vollinnen met echte zwart-wit glansfoto's.