Skip to main content

Mortelmans

Drukkerij, Den Haag

"Sluitzegelalbum", (circa 1930). Kwartoalbum, ingebonden, met 5 series van 50 zegelplaatjes van Corn, Sanders, Haust, Louis Dobbelmann en Van Houten (1 serie per bedrijf) met beknopte teksten bij de plaatjes.