Nederlandsche Zuivelfabriek Kampen

Zie Chromoalbums