Rademaker’s

Koninklijke Cacao- en chocoladefabrieken  ‘s-Gravenhage

"Rademaker's Album, Kluchtige plaatjes met vroolijke tekst op rijm", (191?). Teksten Oom Jos, plaatjes P. van Geldorp. Klassiek oblong inplakalbum zonder tekst met 8 series chromolitho's met bijbehorende tekstkaartjes.