Ven - Hendricks

Stoomkoekfabriek „De Hoop”, Vlijmen

Album „Mooi Nederland”, (191?). Vierkant inschuifalbum zoals Jong Holland, met 72 bruine
topografische fotoplaatjes van Zeeland (serie N).