Ysendyk

N.V. Kon. Nederlandsche Stoomkoffie-branderijen v/h H.E. van Ysendyk, Rotterdam, Zwolle, Antwerpen

2 kleine vierkante albums met stijve kaft en stijve rug:
"Etsenalbum", (1930?). Geen tekst (plaatjes van etsen)
"De Zuiderzeewerken in woord en beeld", (1933?). Door Ed. C. Witschey (fotoplaatjes).