Skip to main content

Gesloten Steen De

Stoomkoffiebranderij en theehandel, Utrecht

"De Wadden-eilanden", 1928. Door P.G. Jr. (fotoplaatjes). Inplakalbum met slappe kaft, klein kwarto.
"Afsluiting, drooglegging en eilanden der Zuiderzee", (1930?). Tekst G. Aalfs (fotoplaatjes). Idem
Beide albums zijn ook uitgegeven door Simon Gaastra.