Skip to main content

Jong R. de

Visch- en Fruithandel, Amsterdam

Zie: IJmuider Vischhuis