Skip to main content

Omnium

cigaretten, Antwerpen

"Een reisje door Nederland", (1905?). Album zonder tekst met de 120 gekleurde topografische fotoplaatjes (ongenummerd) van reclamehandel gebr. Cats, zoals "Mooi Nederland" van Heuff. N.B. Belgische uitgave, was ook in Nederland verkrijgbaar.