Haas de & Van Brero
Haas de & Van Brero

N.V. Zeepfabrieken, Apeldoorn

Twee klassieke albums van kwartoformaat:
"Goal !", 1950. Door Leo Pagano (foto's).
"Goal II", 1952. Idem.
"Aanvulling van Goal II", September 1952. Los katern, geniet, 16 pagina's. (pl 213 – 231)
Zie ook: Spar