Meer van der

beschuitfabriek, Rijswijk

"Album Vaderlandsche Geschiedenis", (circa 1915). Klassiek insteekalbum met Jugendstil voorkant, met plaatjes met beknopte beschrijvingen. (plaatjes als Hille, Vaderlandsche Geschiedenis, 1912).
Idem, 2e uitgave, (192?), inplakalbum met Art Deco voorkant.
Zelfde plaatjes en teksten bij Ten Kate, 1932.