Skip to main content

Tarée e.a.

J. Tarée theehandel, Amsterdam
Coöp. Stoomzuivelfabriek „St. Bernardus”, Bergeijk
Coöp. Stoomzuivelfabriek „’t Meer”, Heerenveen

"Menschelyke bezigheeden. Etsen van Jan Luyken", 192? zelfde afbeeldingen als Smeele maar kleinere plaatjes.