Tarée e.a.

J. Tarée theehandel, Amsterdam
Coöp. Stoomzuivelfabriek „St. Bernardus”, Bergeijk
Coöp. Stoomzuivelfabriek „’t Meer”, Heerenveen

"Menschelyke bezigheeden. Etsen van Jan Luyken", 192? zelfde afbeeldingen als Smeele maar kleinere plaatjes.