Ter Wee

theehandel, Zaandam

"De watersnoodramp van 1916", (juni 1917). Door G.J. Honig. ill. MD (ingekleurde fotoplaatjes). Dun klassiek album. 4 drukken; alleen in de tweede druk is de druk vermeld. In de eerste twee drukken is op pagina I vermeld "EERSTE DEEL"; er is geen tweede deel verschenen.