Veldema Fa. A.S.

biskutfabryk, Holwerd

"Moai Fryslân", 1952. Tekst D. Nieuwenhuis, ill. R. Brandsma. Zegelalbum met 100 topografische aquarellen met bijbehorende beschrijving in het Fries. (N.B. Eerder verschenen bij uitgeverij Haskerland in 1947)