Skip to main content

Jansse J.Wz.

bakkerijen, Rotterdam

"Vaderlandsche geschiedenis. Tijdperk tot omstreeks 't jaar 1000", 1924. Door J. Hoogwerf. Klassiek album met getekende zwart-wit plaatjes.